بو کوردستان

زانستی - که لتووری و هونه ری و ...

ناوی کوردی 2

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

م

م

ماتاو
مادیا
ماراڵ
ماران
ماریا
مازنێ
مازوو
مازوون
ماكۆگه‌
ماماڵ
مامز
مامژ
مامیسا
مامیسك
مامیلان
مانای
ماندان
ماندانا
مانگ
مانگه‌شه‌و
مانیان
ماوه‌ت
ماوه‌ران
ماوه‌رد
ماویلیا
متمانه‌
مرواری
مزگێن
مژۆڵ
مژیوه‌ر
مسكی
مشتاخ
ملوانه‌
مله‌گۆ
موغان
مه‌به‌ست
مه‌تینا
مه‌خه‌ڵ
مه‌ران
مه‌رجان
مه‌رزان
مه‌رزه‌
مه‌رزینگ
مه‌روه‌
مه‌روێ
مه‌رێز
مه‌زرا
مه‌ستان
مه‌ستانه‌
مه‌ستووره‌
مه‌ستی
مه‌سره‌ت
مه‌سناو
مه‌سۆ
مه‌شخه‌ڵ
مه‌گرانا
مه‌له‌س
مه‌ڵه‌كان
مه‌ڵكه‌ند
مه‌ندۆك
مه‌ندێ
مه‌نگۆڵه‌
مه‌نێ
مه‌هاباد
مه‌یره‌
مه‌یره‌م
مه‌یل
مه‌یان
مه‌یره‌
میدیا
میراجه‌
مینا
میهه‌م
مێخه‌ك
مێرگ
مێرۆژ
مێلاقه‌
مێوژ
مێوه‌ن
مێوه‌رد

ماد

مارتیا

مارد

ماردین

مارۆ

مازار

مازن

مازین

ماژین

ماشداكۆ

ماكوان

ماكۆ

ماكۆك

ماڵمیسان

مامه‌ش

مامه‌نده‌

مۆدان

موكری

مۆنزوور

مه‌ته‌رێز

مه‌حوی

مه‌دهۆش

مه‌را

مه‌ران

مه‌رد

مه‌رداس

مه‌ردان

مه‌ردۆخ

مه‌رگه‌

مه‌روان

مه‌ریوان

مه‌زدا

مه‌زن

مه‌شخه‌ڵ

مه‌كۆ

مه‌گروون

مه‌ڵبه‌ند

مه‌مدیا

مه‌نده‌لی

مه‌ندی

مه‌نگوڕ

مه‌نمی

مه‌وله‌وی

مه‌ولێ

مه‌یدان

میدیا

میران

میراو

میرۆ

میشۆ

میلان

مێدیا

مێرخاس

مێرۆس

مێژوه‌رد

مێگر 


 

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

پ

پ

 

   پاچله‌

   پاده‌شت

   پاراو

   پاریا

   پارێز

   پازگه‌

   پاسار

   پاسین

   پاكه‌

   پاكتاو

   پاكڕوو

   پاكناو

   پاكۆ

   پالال

   پاڵنگان

   پاڵمه‌

   پالیمۆك

   پاناو

   پانجاڕ

   پاوان

   پاورا

   پاوه‌

   پایز

   پایزه‌

   پایگه‌لان

   پایناز

   پایناو

   پرشه‌

   پرژه‌

   پڕتاو

   پرشنگ

   پڕووكه‌

   پژاڵ

   پژه‌

   پڵندار

   پووشپه‌ڕ

   پوونگه‌

   په‌خشان

   په‌راوێز

   په‌ره‌

   په‌رچه‌م

   په‌رژین

   په‌رشن

   په‌روا

   په‌روین

   په‌روێ

   په‌رۆش

   په‌ری

   په‌ریخان

   په‌رێشان

   په‌ریوار

   په‌رێز

   په‌ڕه‌نگ

   په‌ڕتووك

   په‌ژار

   په‌ژاره‌

   په‌سار

   په‌سیره‌

   په‌سێو

   په‌له‌رین

   په‌ڵه‌

   په‌ڵپێنه‌

   په‌مه‌

   په‌نا

   په‌نگین

   په‌یام

   په‌یكوڵ

   په‌یمان

   پیرۆز

   پیرۆزه‌

   پێبازۆك

   پێناس

   پێناو

   پێور

   پێمێو

 

 

   پاسه‌وان

   پاكبین

   پاڵه‌

   پاوان

   پاوه‌ند

   پاوه‌

   پاوێر

   پایه‌

   پایوه‌ر

   پشتكار

   پشتكۆ

   پشتمێر

   پشتیوان

   پشتیار

   پشده‌ر

   پشكۆ

   پشكۆڵ

   پووشوو

   پۆڵا

   په‌ڕاو

   په‌روه‌ر

   په‌رۆش

   په‌رێش

   په‌ژار

   په‌شێو

   په‌نا

   په‌نگر

   په‌ندیار

   په‌یڕه‌و

   په‌یڤ

   په‌یوه‌ند

   پیتكار

   پیتۆڵ

   پیران

   پیره‌س

   پیرمام

   پیرۆت

   پێباز

   پێشه‌نگ

   پێشه‌وا

   پێشبه‌ر

   پێشڕه‌و

   پێشكه‌وت

   پێشمه‌رگ

   پێشمه‌رگه‌

   پێشه‌نگ

   پێناو

   پێوان

   پێوه‌ند

   

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ق

ق

قاسریش
قاسپه‌
قاشتی
قاشنه‌
قامبێز
قامك
قامیشان
قامیشه‌
قامیشلی
قاناو
قربیجه‌
قشتیله‌
قورینگ
قومام
قومری
قه‌پران
قه‌تاره‌
قه‌تران
قه‌ده‌م
قه‌رنه‌فل
قه‌رێته‌
قه‌زاڵه‌
قه‌زوان
قه‌سه‌ر
قه‌سران
قه‌شان
قه‌شك
قه‌لمراو
قه‌مان
قه‌مه‌شه‌
قه‌مته‌ره‌
قه‌میاخ
قه‌یته‌ران
قه‌یوان
قیفه‌ڕێ
قێنبه‌
 

 

قاڕنا
قاره‌مان
قاوێر
قایه‌
قه‌توور
قه‌رسیل
قه‌سیان
قه‌شان
قه‌له‌نده‌ر
قه‌ڵا
قه‌ڵاتان
قه‌ڵوه‌ز
قه‌ڵخان
قه‌ندیل
قه‌یار
قه‌یوان


 


 

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ڕ

ڕ

 

    ڕائاو

   ڕادان

   ڕادانه‌

   ڕاز

   ڕازاڤ

   ڕازان

   ڕازاو

   ڕازه‌

   ڕازقی

   ڕازیا

   ڕازیار

   ڕازیانه‌

   ڕازین

   ڕاژه‌

   ڕاژینه‌

   ڕاستان

   ڕاسته‌

   ڕاستی

   ڕافینا

   ڕاڤه‌

   ڕاڤگه‌

   ڕاكه‌ش

   ڕاگه‌ش

   ڕاگوزار

   ڕاگوزه‌ر

   ڕامان

   ڕاماو

   ڕانا

   ڕانیه‌

   ڕاماتیا

   ڕاوه‌شا

   ڕاوێژ

   ڕایه‌ن

   ڕسكان

   ڕشێنه‌

   ڕنوو

   ڕوباب

   ڕوخسار

   ڕوزقه‌

   ڕووانگه‌

   ڕووبار

   ڕووپاك

   ڕووخۆش

   ڕووشه‌نگ

   ڕووكه‌ش

   ڕووگه‌ش

   ڕوومه‌ت

   ڕووناك

   ڕوویان

   ڕۆزا

   ڕۆزگار

   ڕۆژان

   ڕۆژگار

   ڕۆژهه‌ڵات

   ڕۆژنه‌

   ڕۆژین

   ڕۆسا

   ڕۆستێ

   ڕۆشان

   ڕۆشن

   ڕۆشنا

   ڕۆنا

   ڕۆناهی

   ڕۆندك

   ڕۆنیاس

   ڕۆینه‌

   ڕه‌به‌ت

   ڕه‌خشان

   ڕه‌خشین

   ڕه‌زاقی

   ڕه‌ز

   ڕه‌زان

   ڕه‌زاو

   ڕه‌زڵه‌

   ڕه‌زێن

   ڕه‌ژان

   ڕه‌شه‌مه‌

   ڕه‌شكین

   ڕه‌شێڵه‌

   ڕه‌شێنه‌

   ڕه‌نگاڵه‌

   ڕه‌نگاو

   ڕه‌نگین

   ڕه‌نگینه‌

   ڕه‌نین

   ڕه‌وا

   ڕه‌وان

   ڕه‌وه‌

   ڕه‌وه‌ز

   ڕه‌وه‌ك

   ڕه‌وه‌ندۆك

   ڕه‌وشێ

   ڕێچكه‌

   ڕێحان

   ڕێحانه‌

   ڕێزان

   ڕێزانه‌

   ڕێزاو

   ڕێزه‌

   ڕێزبار

   ڕێژنه‌

   ڕێگا

   ڕێسمه‌

   ڕێكان

   ڕێناس

   ڕێنووس

   ڕێواز

   ڕێواس

 

   ڕابوون

   ڕابه‌ر

   ڕاپه‌ڕین

   ڕاده‌ك

   ڕاژان

   ڕاژۆ

   ڕاسپێر

   ڕاستی

   ڕاسن

   ڕاكان

  ڕاگا

   ڕاگر

   ڕاگوزه‌ر

   ڕاگیر

   ڕاماڵ

   ڕامان

   ڕاماو

   ڕامیار

   ڕاناو

   ڕاویار

   ڕاوێژ

   ڕزگار

   ڕسكان

   ڕواندز

   ڕوانسه‌ر

   ڕووار

   ڕووبار

   ڕۆبین

   ڕۆژ

   ڕۆژبه‌

   ڕۆژكان

   ڕۆژه‌ڤ

   ڕۆژه‌ن

   ڕۆژیار

   ڕۆسه‌م

   ڕۆڤه‌

   ڕۆمان

   ڕۆنه‌ر

   ڕۆهات

   ڕه‌به‌ن

   ڕه‌پۆش

   ڕه‌زا

   ڕه‌زبه‌ر

   ڕه‌زڤان

   ڕه‌زاو

   ڕه‌شبه‌ڵه‌ك

   ڕه‌شكۆ

   ڕه‌شكۆت

   ڕه‌شوان

   ڕه‌شۆڵ

   ڕه‌ڤۆ

   ڕه‌قیب

   ڕه‌مه‌وان

   ڕه‌مۆ

   ڕه‌نجاو

   ڕه‌نجبه‌ر

   ڕه‌نجده‌ر

   ڕه‌نجوور

   ڕه‌نجه‌ڕۆ

   ڕه‌ند

   ڕه‌وا

   ڕه‌وان

   ڕه‌واندز

   ڕه‌وه‌ز

   ڕه‌وكه‌وان

   ڕه‌وه‌ند

   ڕه‌هه‌ند

   ڕه‌هبه‌ر

   ڕه‌هنده‌

   ڕه‌هوان

   ڕه‌هێڵ

   ڕێباز

   ڕێبه‌ر

   ڕێبه‌ند

   ڕێبوار

   ڕێبین

   ڕێدار

   ڕێژان

   ڕێژاو

   ڕێشكاو

   ڕێكان

   ڕێكه‌وت

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

س

س

 سابات
ساباق
سابراوا
سابینا
ساپان
ساپیته‌
ساتان
ساتیار
ساده‌
سارا
سارات
ساراڵ
سارده‌
ساره‌
ساره‌ما
ساردۆنیا
سارمه‌
سارۆله‌
ساری
ساریسا
ساڕێژ
ساز
سازان
سازگار
سافان
سافی
ساڤا
ساڤان
ساكار
سالمه‌
سالوت
سامانگه‌
سامره‌ند
سانا
ساوا
ساورمه‌
ساورین
ساوین
سایه‌
سایه‌بان
سایه‌قه‌
سپارده‌
سپیلكێ
سپیندا
سپیندار
سپیوه‌ند
ستاڤ
ستران
ستی
سره‌وت
سردین
سروور
سروه‌
سروشت
سرووت
سرۆ
سرێشمه‌
سكاڵا
سلیڤانه‌
سلیوان
سلێمانی
سلێن
سمڵ
سمێران
سندووس
سنوور
سنه‌
سنه‌وبه‌ر
سنین
سوالفه‌
سواڵه‌
سوانده‌
سوه‌یل
سونبول
سوێسن
سوێسنه‌
سووراڵك
سووراڵان
سوورانه‌
سوورێ
سوورێن
سۆ
سۆراڤ
سۆرك
سۆرنجان
سۆرێ
سۆز
سۆزان
سۆزگه‌
سۆزه‌
سۆزدار
سۆسه‌ن
سۆكار
سۆلاڤ
سۆلان
سۆڵه‌
سۆما
سۆنگه‌
سه‌با
سه‌بوون
سه‌خناخ
سه‌دری
سه‌ران
سه‌رپێڵ
سه‌رچاوه‌
سه‌رچڵ
سه‌ردان
سه‌رده‌شت
سه‌رسۆ
سه‌رشار
سه‌رشێو
سه‌رگوڵ
سه‌رگیسمه‌
سه‌رما
سه‌رماڵ
سه‌رمه‌زار
سه‌رناز
سه‌روێن
سه‌فتێ
سه‌لار
سه‌لاره‌
سه‌لارێ
سه‌لپی
سه‌ما
سه‌مسوور
سه‌مه‌ت
سه‌مسیر
سه‌مه‌ن
سه‌مه‌نی
سه‌وزه‌
سه‌یرارا
سه‌یران
سه‌یره‌
سه‌یوان
سیاره‌
سیپه‌
سیپكان
سیرین
سیلان
سیلوانا
سێڵوێ
سیما
سیمه‌ن
سینا
سینان
سینه‌م
سیوه‌یل
سێبه‌ر
سێریا
سێڵوێ
سێوان
سێوه‌
سێوه‌دین
سێوه‌ر
سێوه‌نگی
سێونگ
سێوێ

 سابراوا
سابڵاخ
ساپان
ساخور
سادار
سادر
سادۆ
سار
سارم
ساره‌وان
سارۆ
ساڕێژ
سازبه‌ند
ساسۆن
ساقی
ساكۆ
سالار
ساڵان
سام
ساماڵ
سامان
سامه‌
سامیر
سان
سانان
ساناو
سپیندار
ستار
سلۆڤان
سمكۆ
سمكۆڵ
سمیلان
سندی
سواره‌
سوارچاك
سوارخاس
سواری
سۆران
سۆسه‌كان
سۆلاڤ
سۆلان
سه‌بان
سه‌پان
سه‌خناخ
سه‌رامه‌د
سه‌ران
سه‌راو
سه‌رباڵ
سه‌ربان
سه‌ربه‌خۆ
سه‌ربه‌رز
سه‌ربه‌ست
سه‌ربه‌ند
سه‌رپاڵه‌
سه‌رپه‌ڕ
سه‌رپه‌ل
سه‌رپێڵ
سه‌رچڵ
سه‌رچیا
سه‌رخێڵ
سه‌ردار
سه‌رده‌شت
سه‌رسام
سه‌رسه‌نگ
سه‌رشیو
سه‌ركار
سه‌ركۆ
سه‌ركۆمار
سه‌ركه‌ش
سه‌ركه‌ل
سه‌ركه‌ن
سه‌ركه‌وت
سه‌ركۆ
سه‌رگه‌لی
سه‌رلق
سه‌رمارۆ
سه‌رمه‌د
سه‌رمه‌ند
سه‌رناس
سه‌روا
سه‌روه‌ر
سه‌روه‌ش
سه‌رۆ
سه‌رۆك
سه‌رهات
سه‌ریاڵ
سه‌فان
سه‌فه‌ر
سه‌فین
سه‌كر
سه‌كۆ
سه‌لار
سه‌نگاو
سه‌نگه‌ر
سه‌هه‌ند
سه‌یدا
سه‌یوان
سیار
سیاكزار
سیاكۆ
سیامه‌ند
سیان
سیاناو
سیاو
سیپان
سیتكان
سیروان
سینا
سینۆ
سیواس
سێبار
سێوه‌

 

 

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ش

ش

 شه‌مزین
شه‌مۆڵه‌
شه‌مێ
شه‌مێران
شه‌ڵاڵ
شه‌ناغه‌
شه‌نده‌
شه‌نگار
شه‌نگه‌
شه‌نگێل
شه‌وه‌ك
شه‌وبا
شه‌وبه‌ن
شه‌وبۆ
شه‌چه‌له‌
شه‌وچرا
شه‌ودێر
شه‌وسوور
شه‌وگار
شه‌ونم
شه‌وین
شه‌وێن
شه‌هلا
شه‌هێن
شه‌هێنه‌
شه‌یدا
شیان
شیبا
شیرن
شیرناو
شیرین
شیشان
شیلاز
شیلان
شیلانه‌
شیله‌
شیلك
شیناو
شینكه‌
شینه‌
شێله‌
شێنا
شێنه‌
شێنێ
شێواز
شێوه‌

 شاباز
شاباڵ
شاتمان
شاتوون
شاخان
شاخه‌
شاخه‌وان
شاخۆ
شاخۆران
شاخی
شادان
شاره‌بان
شاره‌زا
شاره‌زوور
شارلاكۆ
شارۆ
شاریا
شاسوار
شاكار
شاكه‌ل
شاكۆ
شاكێو
شالوور
شالیار
شاڵاو
شامت
شاماد
شامار
شامبۆز
شاملوو
شامێر
شانه‌
شانه‌ده‌ر
شاوان
شاوێس
شاهوار
شاهۆ
شاهێن
شایان
شایه‌ر
شایه‌ر
شپیران
شریخه‌
شڤان
شكار
شكاك
شكۆ
شڵێوه‌
شمشێر
شمقار
شندڕه‌
شوان
شوانه‌
شونقار
شوولمه‌ت
شۆڕه‌سوار
شۆڕش
شۆڕشگێڕ
شه‌بان
شه‌به‌ك
شه‌پۆل
شه‌ختان
شه‌ڕناخ
شه‌ڕوان
شه‌كار
شه‌كۆ
شه‌ماڵ
شه‌مه‌ند
شه‌مدین
شه‌مزین
شه‌نگار
شه‌نگۆ
شه‌ودێر
شه‌وگه‌ڕ
شه‌وێر
شه‌وێش
شه‌ریار
شه‌مێر
شه‌هید
شه‌هێ
شیار
شیارۆ
شیاو
شیرا
شیریه‌زدان
شێخان
شێخاڵ
شێخه‌ڵ
شێره‌
شێرخان
شێردڵ
شێركوژ
شێركۆ
شێركۆڵ
شێرمه‌رد
شێرۆ
شێروان
شێره‌زا
شێوه‌رد


 


 

 

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ت

ت

 

   تابان

   تابگه‌

   تابلۆ

   تاتان

   تار

   تارا

   تاران

   تاراو

   تاژان

   تاژه‌بان

   تاسه‌

   تاڤان

   تاڤگه‌

   تاڤی

   تاكانه‌

   تانه‌

   تادانه‌

   تاژان

   تامان

   تاووس

   تاوی

   تاوێر

   تاوێره‌

   تایه‌فی

   تایله‌

   ترازوو

   ترووسكه‌

   ترووكه‌

   تریسكه‌

   تریشقه‌

   تریفه‌

   تریوان

   ترێ

   تلیان

   تنۆك

   توورگه‌ن

   تووژه‌ڵه‌

   توكمه‌

   تۆسن

   تۆشه‌

   تۆمار

   ته‌با

   ته‌باره‌

   ته‌ڕپۆش

   ته‌زوو

   ته‌فته‌

   ته‌لار

   ته‌لان

   ته‌لیسم

   ته‌ماڵ

   ته‌نكه‌

   ته‌نكاو

   ته‌نگیسه‌ر

   ته‌وژم

   ته‌یار

   ته‌یران

   تیره‌

   تیرێژ

   تیلمه‌

   تیله‌كۆ

   تیمار

   تێراو‌

  

 

 

   تاپوور

   تاژان

   تاڵه‌بان

   تانجه‌ڕۆ

   توانا

   توورگه‌ن

   توورووس

   تۆره‌ڤان

   تۆسن

   تۆڵه‌

   ته‌كش

   ته‌لان

   ته‌مته‌م

   ته‌نیا

   ته‌یمان

   تیره‌وان

   تیرداد

   تیروان

   تیریگان

   تێكۆشه‌ر

   

 

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ڤ

ڤ

 ڤارتۆ
ڤاری
ڤارین
ڤاژی
ڤرموور
ڤنگه‌
ڤه‌ژین
ڤه‌ورك
ڤه‌هێل
ڤیان
ڤینا
ڤینۆس

 

 

ڤاران
ڤه‌ورك
ڤینا


 


 

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

و

و

واران
واره‌مانه‌
وارتۆ
وارده‌
وارگه‌
وارماوا
وارماوێ
واری
واریپاڵ
وازر
وازێ
واژه‌
واژین
واڵا
واوان
وردا
ورشه‌
ورینگه‌
وریشه‌
وه‌رتێ
وه‌ردانه‌
وه‌ردێ
وه‌رفێ
وه‌رڤین
وه‌رمێل
وه‌روان
وه‌روین
وه‌شڕوو
وه‌شیان
وه‌فرینه‌
وه‌فه‌ر
وه‌ناز
وه‌نه‌وش
وه‌نه‌وشه‌
وه‌هار
وێڵه‌
وێڵه‌په‌ڕ

واران
وارش
واژاو
واژه‌
واسار
وردبین
وردكۆڵ
ورمێ
وریا
وسوو
وشیار
وردی
وه‌تمان
وه‌خشوور
وه‌ران
وه‌رتێ
وه‌ردان
وه‌رزان
وه‌رزین
وه‌رزێر
وه‌ركۆ
وه‌زان
وه‌زڵی
وه‌زیر
وه‌فایی
وه‌نده‌ن
وه‌ندی
وه‌نه‌ن
وه‌هران
وه‌یس
وه‌یسه‌
وه‌یلان
ویره‌
وێنه‌

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

خ

خ

 

   خاپوور

   خاتوون 

   خاتێ

   خازر

   خازێ

   خاسه‌

   خاسڕه‌نگ

   خاسێ

   خاشخاش

   خالوونه‌

   خاڵان

   خاڵدار

   خاڵدانه‌

   خاڵومیل

   خاڵین

   خانا

   خانان

   خانزاد

   خانم

   خانمه‌لی

   خانی

   خانێ

   خاوه‌ر

   خاوێ

   خاوێن

   خایان

   ختكه‌

   خرپن

   خرتێ

   خرینگه‌

   خڕێ

   خنجیله‌

   خوایار

   خورپه‌

   خوڕگه‌

   خوژیلك

   خولیا

   خومار

   خوناڤ

   خوناو

   خونچه‌

   خۆرهه‌ڵات

   خۆزی

   خۆسار

   خۆشاو

   خۆشاواز

   خۆشه‌

   خۆشه‌نگ

   خۆشبه‌ر

   خۆشبین

   خۆشڕوو

   خۆشكان

   خۆشناو

   خۆشی

   خه‌بات

   خه‌تێ

   خه‌جۆ

   خه‌جێ

   خه‌ده‌نگ

   خه‌رامان

   خه‌رته‌ل

   خه‌رده‌ل

   خه‌رده‌ن

   خه‌رگه‌

   خه‌رمان

   خه‌زال

   خه‌زان

   خه‌زه‌رۆك

   خه‌زنه‌

   خه‌زێنه‌

   خه‌لان

   خه‌ڵات

   خه‌رمری

   خه‌مڕه‌وێن

   خه‌نایی

   خه‌ندان

   خه‌نده‌

   خه‌نده‌ران

   خه‌نی

   خه‌نۆل

   خه‌نیله‌

   خه‌نین

   خه‌نێ

   خه‌واره‌

   خه‌ون

   خه‌یاڵ

   خه‌یوه‌ت

   خێرته‌

   خێرۆ

   خێرۆك

   خێڵات

   خێڵان

   خێڵی

 

 

 

   خاروان

   خازر

   خاسگه‌ل

   خاكی

   خاندیژ

   خانۆ

   خانی

   خاوه‌ند

   خدران

   خودان

   خوران

   خوسره‌و

   خوله‌

   خولیا

   خونكار

   خوێنه‌ر

   خۆران

   خۆزی

   خۆسار

   خۆشاو

   خۆشدڵ

   خۆشه‌وی

   خۆشخوان

   خۆشناو

   خۆگر

   خه‌بات

   خه‌سته‌

   خه‌لان

   خه‌مزه‌

   خه‌مۆ

   خه‌نجه‌ر

   خێڵات

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ی

ی

یاباش
یابۆن
یاخچه‌
یاخسه‌مه‌ر
یاخیان
یاده‌ره‌
یادنامه‌
یارا
یارسا
یارۆ
یارێ
یاساماڵ
یاسه‌
یاسه‌مه‌ن
یاله‌
یاڵاوه‌
یاڵه‌
یانه‌
یانگه‌
یاوا
یه‌سنه‌
یه‌ڵدا
یه‌مینان

یاخی
یاد
یادگار
یارا
یارسان
یاره‌
یارۆ
یازان
یازی
یاسا
یانزۆ
یاوه‌ر
یه‌زدا
یه‌زدۆ
یه‌زدین
یه‌سپان
یه‌كباڵ
یه‌كبوون
یه‌كبین
یه‌كبێژ
یه‌كته‌ن
یه‌كدڵ
یه‌كڕا
یه‌كماڵ
یه‌كمان
یه‌كێتی
یه‌مان

 

 

 

 

ناوی كــچان

 

نـاوی كـوڕان

 

ز

ز

 

   زاپ

   زاپان

   زاپێن

   زاخان

   زاخاو

   زاخۆر

   زاد

   زاده‌

   زار

   زارا

   زارانج

   زاراو

   زاراوه‌

   زارخۆش

   زاری

   زارۆ

   زازێ

   زاندۆر

   زانكۆ

   زاویته‌

   زاوما

   زایه‌ڵه‌

   زراڤێ

   زراق

   زروه‌

   زریزه‌

   زریسك

   زریشك

   زریز

   زریزه‌

   زریوه‌

   زرێبار

   زستان

   زگار

   زلان

   زماك

   زه‌ماوه‌ن

   زمزبران

   زنار

   زناو

   زه‌به‌ن

   زه‌رباڤ

   زه‌ربه‌ش

   زه‌ره‌

   زه‌رده‌

   زه‌ردێ

   زه‌ری

   زه‌ریا

   زه‌ریان

   زه‌ریله‌

   زه‌ڕ

   زه‌ڕا

   زه‌ڕه‌وش

   زه‌ڕوه‌شان

   زه‌ڕه‌وشان

   زه‌ڕی

   زه‌ڕینه‌

   زه‌لان

   زه‌لیا

   زه‌مه‌ن

   زه‌مه‌ند

   زه‌نبین

   زه‌نگاڵ

   زه‌نگه‌لین

   زه‌نگوڵ

   زه‌نگیانه‌

   زه‌نوێر

   زه‌نوورا

   زه‌وه‌ند

   زه‌تیوون

   زه‌ینێ

   زوركان

   زۆزان

   زیتێ

   زیخان

   زیلان

   زیلكه‌

   زیله‌

   زیلا

   زیمكان

   زینه‌

   زینوێ

   زینۆ

   زیوا

   زیوان

   زونا

   زیویه‌

   زێبا

   زێد

   زێڕه‌

   زێڕین

   زێنێ

   زێوه‌

   زێوكه‌

   زێوین

   زێوێ

 

   زاب

   زات

   زاخ

   زاخان

   زاخۆ    

   زاریر

   زاریك

   زازا

   زاگرۆس

   زاڵ

   زامدار

   زاموا

   زانا

   زانه‌ر

   زانیار

   زبۆ

   زدێ

   زراری

   زراو

   زركان

   زریاب

   زریان

   زرێبار

   زرێوار

   زرێوان

   زمناكۆ

   زنار

   زنجیر

   زوكری

   زۆراب

   زۆزا

   زۆزك

   زه‌به‌ن

   زه‌رده‌شت

   زه‌ردان

   زه‌رده‌وان

   زه‌روون

   زه‌ره‌ند

   زه‌ڵم

   زه‌مه‌ند

   زه‌ند

   زه‌نگه‌نه‌

   زه‌نگه‌ڵان

   زه‌نوێر

   زه‌واره‌

   زه‌هاو

   زیته‌

   زیره‌ك

   زیڤار

   زیلی

   زیمكان

   زینه‌ڵ

   زیندی

   زینۆ

   زینی

   زیوان

   زێبار

   زێڕكۆ

   زێوه‌ر

 

 

 

 

1

 

 

1

1  

 

 

1  

 

 

1

1  

 

 

 

1

1  

1  

 

 

1

1  

 

 

1

1  

 

 

1

 

 

 

1

1  

 

1  

 

 

 

1
1
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۶ساعت 10:48  توسط کاردۆ  |