بو کوردستان

زانستی - که لتووری و هونه ری و ...

سالی تازه

ئه م روژی سالی تازه یه نه وروزه هاته وه

چیژنیکی کونی کورده و به خوشی و به هاته وه

 

به ریزان پیروزبایی سالی نویتان لیده که م هیوادارم سالیکی پر له شادی و خوشی و ساخی و سه لامه تی و سه رکه وتن بی بو هه موو لاییک .

+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین ۱۳۸۷ساعت 2:38  توسط کاردۆ  |